• Бүрүткел

Ачам эмчиже киир улуска эттедип алган. Мен шагдаа черинче хомудал киирип болур мен бе?

0 бадылал
Экии.мээн ачамны улустар т.е домзактаанар этеп каапкан.Ам полицияга заявление бижиир дээримге хей аан.ачан боду бижизин дээр,ам ачам заявление-даа бижиир хире эвес кижи кижи диин эмчиде чыдар.ам шагдаалар мен бижиийн дээримге база хей аан.канчапсымза экил?
admin 05 Май, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал

Экии, чогум кижи бүрүзүнүң хомудалын хүлээр уржулуг.

Эмчиде чыдар улусту шагдаалар дорт хомудал хүлээр уржулуг турган, ботары чеде бергеш.

Полицияже хомудал киирериниң дугайында мында тодаргай бижип турар дыр.
http://www.shemetov.ru/stati/kak-napisat-zajavlenie-v-miliciyu-policiyu.html

Амдыызында мындыг шөлүлгелер-биле үлежиптээл.
Интернеттен хомудал киирери:
http://bodal.ru/449/таварыштыыр-шагдааларга-канчалдыр..

Шагдаалар ажылын кылбас болза, оларже хомудал киирери:
http://bodal.ru/451/ажылдакчызынче-хомудалды-болурул?..

admin 05 Май, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...