• Бүрүткел

Ажыглакчы Багай-оол Балыкчы

Сайта стажыңар: 10 чыл
Бөлүк: Администратор
Немелде эргелер: Айтырыг тодарадыр кезээн өскертиири
Айтырыг өскертиири
Харыы өскертиири
Онал-санал эдери
"Ожум" чагаа өскертиири
Кандыг-даа айтырыг хаары
Айтырыг харыызы шилиири
Аалчылар IP адрезин көргүзер
Кым бадылаанын азы демдеглээнин көргүзер
Чагаа шынзыдыры болгаш хүлээвези
Чагаа көргүзүп болгаш чажырары
Чажыт чагаа балаары
Долузу-биле адыңар:
Чериңер:
Сайт:
Сайт дугайында:

Багай-оол Балыкчы активи

Баллдар: 1,590 балл (№6 рейтингте чери)
Айтырыглар: 3
Харыылар: 11
Онал-саналдар: 1
Бадылаан: 77 айтырыг, 18 харыы
Берген балылалдары: 95 бадылал ЗА, 0 бадылал ПРОТИВ
Алган бадылалдары: 4 бадылал ЗА, 0 бадылал ПРОТИВ

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!
Ай: 07/2024
  1. Саглаш Кудерек

    100 балл

...