• Бүрүткел

Дорт харылзаа

Bodal.Ru хамарыштыыр онал-саналыңар:
Адыңар: (чугула эвес)
Э-чагааңар адреси: (чугула эвес)
Кичээнгей: силерниң э-чагааңар өске улуска бербес, сатпас бис.
Спам удур хыналда:

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!
...