• Бүрүткел

Утундурган чажыт-сөс дүжүрери

Ажыглакчы ады азы э-чагаа адрези:
Э-чагаагаңарче инструкцияны чоргузуптар бис.
Спам удур хыналда:

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!
...