• Бүрүткел

Мен ВК деп чүведен "зависимый" апардым. Телефонумдан адырылбас хүнзээр мен. Канчап адырлып алырыл?

0 бадылал

мен бо вк деп чуведен зависимый апардым. канчап адырлып аар чоор. эртен оттуп кээшле группалар номчуп кирипкеш кежээ орайга дээр бар чок группаларны шуптузун нлмчуптар мен. чангыс бижип турар кижи бар анаа база идегээр мен ийи чангыс бижиптерге дораан харыылапкириптер мен оон арткан уелерде номчутунуп орар мен. ам бодумнун чурталгамны вк биле тондурер деп барганымны билип эгеледим. эштерим чанынга ийи чангыс келгенимде чугле телче коруп алгаш орар мен оон ол улузум менден чалгаарап каар шынында мен ол улустан чалгаарап турар кидин мен. кыш душту кышкы хевим аштап чуп белеткеп аайн дээш даа чаданчып тур мен. ужааас

Үндезини: http://vk.com/wall-50945454_1652777
admin 21 Сен, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
ол телефонунар садыпкаш, 700-900 ашканын телефонундан садып алынар)
Гуру 21 Сен, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...