• Бүрүткел

Тывада аныяктарның арага-дары ижериниң коргунчуун. Оларны арагадан канчап камгалап болур ирги?

+4 бадылал

admin 21 Ноя, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

3 харыы

0 бадылал
Бо дыка берге айтырыг. Тывада аныяктарга ажыл чогундан олар арагаже сундулуг апарган. Кайда-даа көөрге төрелдерин ажылче киир тыртып турар боор. Бир талазында аныяктарның боттарында келир уезин бодавайн арагаже кире берген.
Айс 24 Ноя, 14 харыылаттынган
0 бадылал

http://www.opentuva.ru/tt - "Трезвая Тува" деп проект.
Айтырыгны шиитпирлээр, шиитпирлеп турар арганың аргазың бирээзи. 

admin 05 Дек, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Республикавыста арага болгаш наркотиктер-биле холбашкан аарыглар-биле демиселди чорудуп турар наркология диспансери деп эмнелге бар. Бир эвес бо коргунчуг аарыгларга хамаарыштыр чаа медээлер алыксаар, нарколог эмчилерге айтырыглар салыксаар болза, эмнелгениң ВКонтакте деп социал четкиде ажык арынынче кирип болур.

https://vk.com/public81323050 - "Республиканский наркологический диспансер" деп аттыг.

admin 18 Дек, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...