• Бүрүткел

Ногаан-Хөлче канчап чедип ап болурул, чүге дузалаарыл ол хөл?

0 бадылал
admin 26 Ноя, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
Тожу баар стоянка "Светлана " садыынын чанында. Ол чолаачылар Тоора-Хемге чедир чоруур. Олар биле чугаалажып алырга ажырбас чорду. Азы оске кижини боттары сумелээрлер.
Анжела Суктермаа 14 Дек, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...