• Бүрүткел

Эжимге кредит ап берген мен, ол төлевейн турар, мен төлээр мен бе? Канчаайн?

0 бадылал

Экии! Частный чүведен кредит алгаш төлевээн болза кандыг боор, эжимге ап берген мен. 6000р 1 айда-ла ам шуут 90000 муң чеде берген деп чагаа келген мен төлеп артар мен бе азы заявление бижиир мен бе, мен албаан мен деп ам ол эжим ис чок читкен шууут заранее спасибо админ!

Экии! Частный чуведен кредит алгаш тлоевээн болза кандыг боор ,эжимге ап берген мен 6000р1айда ла ам шуут 90000мун чеде берген деп чагаа келген мен толеп артар мен бе азы заявление бижиир мен бе мен албаан мен деп ам ол эжим ис чок читкен шууут заранее спосибо админ!

admin 07 Июль, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
Экии!

1) Хоойлу мурнунда ол кредитти силер алган шээй силер, ынчангаш ол хууда кредит берген улус силерниң адыңарже судка билдириишкин бижип болур. Приставтар силерни төледир, а эжиңерни эвес. Ол хамаанчок "поручитель" кижи безин, төлээр ужурга таваржы бээр, бир эвес кредит алган кижи төлевестей бээр болза.  

2) Эжиңерни тыпкаш, таптыг чугаалажыңар. Бир болза акшазын силерге эгитсин чыглып каан процентилери-биле картай хаара. Мен бодум баргаш төлеп кааптар мен деп чүвеге бүзүревеңер, ынчалдыр-ла силерни өреге олуртуп калган кижи шээй.

3) Кредит алган соонда хол үжүү бижидип алган болзуңарза силерге чогумчалыг бооп болур-дур, судтажы бээр болзуңарза.

4) Шыырак юристер-биле сүмележиңер: ВК-да юристер бөлүү: http://vk.com/juristy_tuvy
admin 08 Июль, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...