• Бүрүткел

Тывада шыырак бичии уруглар отолорингологу кайда хүлээп ап турарыл, айтып бериңерем?

0 бадылал
Тывада кайда шыырак бичии уруглар отоларингологу хүлээп ап турарыл. МРТ тыртырарывыска отоларинголог эмчиниң консультациязы херек дээн.
admin 18 Июль, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал

Скиданова шөлээзинде, ынчалза-даа Бухтуевада Агенство удур ийи каът ыяш бажыңда төлевирлиг хүлээп олурар чорду. 

Долаана Оюн

Скиданова шолээзинде Бухтуевада Агенство удур ийи каат ыяш бажында толевирлиг хулеп олурар чорду

admin 20 Июль, 14 харыылаттынган

Дөмей айтырыглар

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...