• Бүрүткел

Тыва чаңчылдар дугайында орус дылда кандыг номнар барыл, кайыын садып ап болурул?

0 бадылал

Экии, тыва чоннуң чаңчылдарының дугайында орус дылда кандыг номнар бар ирги? База кайыын садып ап болурул?

Экии, тыва чоннун чанчылдарынын дугайында орус дылда кандыг номнар бар ирги? База кайыын садып ап болурул?

Үндезини: http://vk.com/bodalru
admin 21 Июль, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

2 харыы

0 бадылал

"Тыва номнарны кайыын садып ап болурул?" деп айтырыгга харыыны берип турган бис, ынчалза-даа орус дыл кырында номнарны олардан садып ап болурун билбес бис. Харылзажып көрүнер даан: http://bodal.ru/1590/nomnarny-kajyyn-bolurul?show=1590#q1590
 

admin 21 Июль, 14 харыылаттынган
0 бадылал

Arslan Doyundup

Традиции и обычаи тувинцев деп ном бар. Автору Монгуш Кенин - Лопсан.

admin 23 Июль, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...