• Бүрүткел

Чаа болгаш эрги "Центр Азии"-лерниң эки болгаш багай талалары?

+1 бадылал
Чамдык улус эрги "Центр Азии" эки турган дээр, а чамдыктары чаа "Цетр Азии" эки дээр. Чогум силерниң бодалыңар-биле ол ийи турускаалдың эки болгаш багай талаларын бээр бижип көрүңерем?
admin 15 Ноя, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
талаларын адап шыдавас чогум болза чаа Центр Азии база чараш-дыр, мен роликтеринге ынак болгаш эрги Центр Азиянын чанынга роликтээр турган мен, ам роликтетинмес.
Аришка Идам-Сюрюн 18 Ноя, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...