• Бүрүткел

"Имхо" деп чүү чүвел? Тайылбырлап бериңерем, меңээ?

0 бадылал
Үндезини: http://vk.com/bodalru?w=wall-63563713_6854
admin 16 Март, 15 айтырыг салдынган
Үлежир:

3 харыы

0 бадылал

Саша Анчи

Мээн бодалым, мен бодаарымга дээн хевирлиг

admin 20 Март, 15 харыылаттынган
0 бадылал

Алимаа Монгуш

Имхо дээрге " по-моему, я считаю" деп сөстерниң синоними диин. Авторнуң хууда бодалы. Колдуунда интернет четкилеринде харылзажып турар улустуң дылында делгеренгей ажыглаттынып турар.

admin 20 Март, 15 харыылаттынган
0 бадылал

Багай-оол Балыкчы

Англи дылдан укталган интернет сленг: "im my humle\honest opinion" - по моему скромному, простому, замысловатому мнению.

Оон аңгыда удур утказы база бар: "in my not so humble opinion" - по моему не такому уж скромному мнению. (IMNSHO) Ынчалза-даа ол хевир орус инетте шоолуг ажыглаттынмас азы чок деп болур.

admin 20 Март, 15 харыылаттынган

Дөмей айтырыглар

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...