• Бүрүткел

Сметананы тывалап, өремени орустап чүү дээрил?

+2 бадылал

Сметананы (сүттү сепараторга тыртып каан чүүл) тывалап чүү дээр?

Өремени (сүттү хайындыргаш саарып-саарып тургузуп каарга кезек үе болгаш тыптып кээр чүүл) орустап чүү дээр? )))

бажым ыжыдыр бодандым )))

сметнананы (сутту сепараторга тыртып каан чуур) тывалап чуу дээр? оремени (сутту хайындыргаш саарып-саарып тургузуп каарга кезек уе болгаш тыптып кээр чуул) орустап чуу дээр? ))) бажым ыжыдыр бодандым )))

admin 11 Июль, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

4 харыы

+1 бадылал
сметананы тывалап ореме дээр,шайга тыптып кээр оремени таа....
Айс 11 Июль, 14 харыылаттынган
+1 бадылал

Орус-Тыва словарьдан:

өреме - сливки, пенки (с кипя­чёного молока).

сүт хоюу - сливки, сметана

-----------------------------------------
Бир эвес словарьның утказы-биле алыр болза "өремени", "сметананы" - сливки деп орустап болур хевирлиг, бодаарымга ниити ынча деп боор ирги бе? 

Ам бир эвес сүттү хайындырганының төңнелинде тыптып кээр чүүлдү: өремени - пенки (с кипяченного молока) дээр. Бир эвес сепараторлап каан сүттүң хөюун - сметана дээр хевирлиг мээң билип алганым-биле алыр болза. 

admin 17 Июль, 14 харыылаттынган
0 бадылал
Хайындырбаан сүттүң хоюун "сливки" дээр, хайындырган сүттү та...пенка дээр эвеспе?!. Дыка солун айтырыг дыр!)))
Анжела Суктермаа 11 Июль, 14 харыылаттынган
Анжела Суктермаа 12 Июль, 14 этинген
0 бадылал
Чогум орус чоннуң сметана деп чеминге  дүгжүр ак чем тываларда чок боор ийин. Ону ажып бар чыдар сүттен алыр болгай. А сепаратордан алган чемни сливки деп адаар болур. Бис, тывалар шын эвес сметана деп турарывыс ол-дур ийин. Ынчангаш сепаратордан алыр ак чем - сливки - тывалап өреме дээри шын. А сүттү хайындыргаш, алыр өреме ол-ла сливки, чүгле бурун шагның аргазы-биле алган (сепараторлар чок турар шагда). Ынчангаш сметананың тыва аналогу чок, а сливки (та сепараторга алган болзун, та хайындырып, былгап тургаш алган болзун) - өреме деп очулдуртунар. А анаа хайындырган сүттүң азы шайның кырынга тыптып келир чүүлдү сүт хоюу азы чөвүк деп адаар-ла боор.
аалчы талазындан 12 Март, 15 харыылаттынган

Дөмей айтырыглар

+1 бадылал
3 харыы
0 бадылал
1 харыы
+3 бадылал
3 харыы
admin 04 Дек, 14 айтырыг салдынган
0 бадылал
1 харыы
0 бадылал
1 харыы
admin 20 Июнь, 14 айтырыг салдынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...