• Бүрүткел

Кудага чугаалаптар чараш йөрээлден айтып бериңерем?

+1 бадылал
Үндезини: http://vk.com/bodalru
admin 12 Июль, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

11 харыы

0 бадылал

"Чүткүдүп-ле олуруңар"

Өгленишкен хүнүңерде
Өөрүшкүнү күзеп тур бис! 
Чалбаргылап, йөрээл салып, 
Чаагай чолду оштап тур бис!

Өөрүшкүден өөскүдүңер, 
"Өршээзин" деп чалбарыңар.
Өгбелерни өрү чалап, 
Өөңерге киириңер. 

Хайыраккан дааңарга 
Ха-дуңма чонуңарга 
Хамык чемниң дээжизин 
Харам чокка өргүңер-ле. 

Амыдырал арттарынга
Ара черле доктааваңар. 
Чүү-даа чүвээ торулбайн, 
Чүткүдүп-ле олуруңар. 

Каалама орук чокта, 
Кандыг чүве турбас дээрил:
Кадыр келзе, далашпаңар, 
Кадыг келзе, харлыкпаңар.

Черле хамык чуртталгаңар
Чедиишкинниг болур болзун!
Ажыл-херек, алдыр-ат-даа, 
Аас-кежик... Шупту турзун!

Иреңерде, кадаңарда 
Ийи бодаар сеткил-даа чок
Силер ийи эки болза, 
Силиг-ле бис, чоргаар-ла бис. 

Чалбарыывыс, йөрээливис, 
Чагыывыс-даа мындыг-дыр-ла
Бо-ла бүгү боттанзын дээш, 
Боданып каап чоруңар че! 

1990 чыл
Чооду Кара-Күске.

аалчы талазындан 22 Июль, 15 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...