• Бүрүткел

"ДТП"-ге таварыштым, судче мени берипкеп "ответчик" кылдыр. Страховка (росгосстрах) дугайында тайылбырлап бериңерем?

0 бадылал

экии! мен аварияга таварышкан мен виновник мен мен оон ГАИ база келген буруум база минээн мен чогум улуг коргончуг берттинген кижидаа чок чугле машиналар урелген кайывыстаа элээр чораан. А ГАИ страховка биле суржуп аар силер дээш продоколду толдургаш схемазын шыйыпберген. а страховка 60 мунну ундуруп берген пострадавшийге а пострадавший машиназын 300 мун биле кылдырткан мен дээш менден страховкадан амдаа ашка негеп турар. судче берипкен ОТВЕТЧИК кылдыр 
1)страховка компаниязы "РОС ГОССТРАХ"
2) мен
мээ ол ашканы толедибээр бе?
айтырыымка харыылап бээрин улуу биле тиледим! ЧЕТИРДИМ!

Үндезини: http://vk.com/bodalru?w=wall-63563713_650
admin 23 Май, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

2 харыы

0 бадылал
ОСАГО таварыштыр страховкалыг болзуңарза улуг-дизе 120 муң акша төледип болур силер страховкадан. Артканын дөмей төлээр апаар силер.

Страховой акшаны улгатырарда немей ДСАГО (добровольного страхования ответственности) садып алганын сүмелеп турар-дыр.

Тодаргай харыы шөлүлгеде:
http://www.inguru.ru/kalkulyator_osago/stat_prevyshenie_limita_otvetstvennosti_strahovwika_po_osago
admin 23 Май, 14 харыылаттынган
0 бадылал
ам ГАИнин протоколунда бижип каан ол-ла-дыр,страховка-биле толээр деп.ам страховая компания кажан-даа кылдырткан акшазын толевес чугле урелген чепсектерин толеп бээр боор.
Айс 02 Июль, 14 харыылаттынган

Дөмей айтырыглар

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...