• Бүрүткел

Дайын үезиниң ырыларының сөстерин кайыын тып ап болурул?

+1 бадылал

"Тыва дылче очулдуруп каан дайын уезиниң ырыларының сөстерин хереглеп тур бис. Кайыын тып ап болурул? Дузалажып көрүңерем чонум.

Ондар 03 Март, 15 айтырыг салдынган
admin 13 Апр, 15 этинген
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал

Надежда Сат

К-Э. Кудажы чогаалчывыстың "Чүрек" дээр тоожузу бар чуве ийин. Ында чамдык дайын үезиниң ырларының тыва очулгалары бар чораан. Чогаалчы боду очулдурган.

admin 13 Апр, 15 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...