• Бүрүткел

Тыва дыл кырында сайтардан айтып бериңерем?

0 бадылал
bodal 10 Апр, 14 айтырыг салдынган
Үлежир:

4 харыы

0 бадылал

http://www.kuular.ru/

Экии, шупту! «Куш төлү кая-даа ужар, кижи төлү каяа-даа чоруур» деп тыва улустуң чугаазы бар. Өскен-төрээн черимден ырак черде чурттап чоруур салымныг мен. Ынчалза-даа бөмбүрзектиң кайы-даа талазынга чорааш сагыжымдан, дүжүмден үнмес чуртум бар. Ол азий диптиң төвү - Тыва. Бо сайтты мээң ачам Куулар Шаңгыр-оол Маспыковичиге база тыва чонумга тураскаадып кылдым. Маңаа ачамның шүлүктери, чечен чугаалары болгаш мээң бодумнуң өөренип чораан үемде бижээн шүлүктерим-биле таныштырып көрейн. Ачам ышкаш чурук тырттырарынга ынак болгаш кезек чуруктарымны, база бодумнуң кылып чоруур өске уран чүүлдеримни көргүстүм.Тыва улустуң кезек үлегер домактарын, тоолдарын, тывызыктарын парлап чыып алза, кымга-даа солун апаар деп бодаар мен. Бээр кирип-сонуургап, кичээнгей салганыңар дээш, баш бурунгаар улуу-биле четтиргеним илереттим. Сагыш-сеткилиңерге кирген бодалдарыңарны бижип, артырып каарыңарга идегедим.

bodal 10 Апр, 14 харыылаттынган
0 бадылал
Муниципалдыг  бюджеттиг  өөредилге  чери
Шагаан-Арыгныӊ  №2  ниити  билиг  ортумак школазыныӊ  өөреникчизи  Донгак Айзанныӊ  сайтызы
bodal 10 Апр, 14 харыылаттынган
0 бадылал

http://lrd63.narod.ru/
 

Экии, эргим өңнүк!
 
Мээң виртуалдыг аалымга аалдап келгениңерге аажок өөрүп ор мен. Хүндүткелдиг аалчым болуп, дөрже чаларап көрүңер. Сагыш-сеткиливисти билчип, төрээн дылывыска мага хандыр хөөрежиили. Мээң бо сайтымдан төрээн Тывавыстың алдар аттыг чогаалчыларының өлүм чок ажылдары-биле таныжып ап болур Силер. Оон аңгыда бодумнуң борастап алган шүлүктеримни база бараалгаттым. 
 
Бо мээң бодумнуң кылып алган сайтым-дыр. Ооң каасталгазы силерниң сагыжыңарга таарышпаза, ынча дыка чемелевезиңерни диледим.
 
 Улуг хүндүткел-биле, силерниң Роман Лудуп
bodal 10 Апр, 14 харыылаттынган
0 бадылал
«Адыг-Ээрен» хамнар ниитилелиниң сайды
http://adyg-eeren.ru/
admin 28 Апр, 14 харыылаттынган

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...