• Бүрүткел

Ийи дугаар кредитная карта ап болур бе, Россельхозбанктан?

0 бадылал

Ажылдап турар мен, Сбербанктан кредитный карточка алган мен буруңгу чылын-на. Ам-даа төлеп турар мен.

Ам Россельхозтан кредитный карточка алыр болзумза кандыг ирги. Россельхоз карточкам база чок чогум.

Ажылдап турар мен, сбербанктан кредитный карточка алган мен бурунгу чылын на амдаа толеп турар мен,ам Россельхозтан кредитный карточка алыр болзумза кандыг ирги,Россельхоз карточкам база чок чогум

аалчы талазындан 09 Апр, 14 айтырыг салдынган
bodal 09 Апр, 14 этинген
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал
2-3 чедир кредит азы кредитный карта ап болур силер. Силерге бээр бербезин банктар ботары шиитбирлээр. Силерниң шалыңыңардан, хар-назыныңардан болгаш кредит төөгүзүнден хамаржыыр.
 
Кредит азы кредитный карталаче чаңгыс банче эвес дораан аңга-аңгы банктарче заявканы интернеттен киирип болур силер.
 
Ынчалза-даа, кредитный карта чүгле садыгларга санажыр болза эптиг. Дириг акша херек болза анаа кредит алганы дээре. Оон аңгыда банктарда алган кредитти азы кредитный картаны дуглаар кылдыр ай санында төлээр акшазы эвээш «кредит на рефинансирование» деп чүве база бар. Ону амгы банктан болгаш өске банктардан сонургап айтырып көрүңер.

Кредитный картаңарга ай санында төлээр уржулуг акшаңар болза, эң эвээш төлээр уржулуг акшаны чугалаар. Дүрген хаарда оон хөйнү суп туруңар.
 
 

 

bodal 09 Апр, 14 харыылаттынган

Дөмей айтырыглар

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...