• Бүрүткел

Тараа дугайында шүлүктен айтып бериңерем?

0 бадылал
Тараа, күш-ажыл дугайында шүлүк, үлегер домак, тывызыктан айтып бериңерем?
аалчы талазындан 01 Дек, 15 айтырыг салдынган
Үлежир:

1 Харыы

0 бадылал

Чечекмаа Ондар

Николай ООРЖАК 
Чонум эргип... 
1.ХЕМЧИКТЕРИМ. 
Хемчиим турда хертеш-ле мен 
Хевээм турда тодуг-ла мен 
Хектер эдер чайгы ойде 
Хемчик арыы таан чараш, 
Хертеш сынныг,сула чаннаар. 

Хевек,тараа бар-ла болгаш 
Хемчик оглу тодуг-ла ыйнаан. 
Хенче,дотпе хой-ле болгаш 
Хемчик кызы каас-ла ыйнаан 

Кедек,иштик аалдарнын 
Божа,хойтпаа устур эвес, 
Кедерезе балык,олук 
Бойдус кежии тонер эвес. 

Бай-ла Хемчик чуртунарны 
Бак атка киирбенер, 
Барган кирген чонунарны 
Бажын ажыр хундуленер... 
(Уланчылыг...)

admin 01 Дек, 15 харыылаттынган

Дөмей айтырыглар

+1 бадылал
3 харыы
+2 бадылал
6 харыы
аалчы талазындан 21 Май, 15 айтырыг салдынган
+2 бадылал
5 харыы
+2 бадылал
4 харыы

Кирип моорлаңар!

Айтырыгларыңар салбышаан,
Бар айтырыгларга харыылавышаан,
Бот-боттарывыска дузалажыылы!!!

...